Air-Cannon                                            Obchodní zástupci:        Ondřej Fiedler
Brtev 90                                                                                         Tel.: 734110888
507 81 Lázně Bělohrad                                                                 E-mail: AirCannon.pr@gmail.com

Tel.: 723134188                                                                             os.Email Ondrejfiedler1@gmail.com

E-mail: jan-fiedler@centrum.cz                                                    

IČ: 45533211